سین .ز پنجشنبه 1 مهر 1395 12:41 ب.ظ نظرات ()

روز چهاردهم بعد از پیوند


روز چهاردهم بعداز پیوند


امروز سه شنبه است. دیروزخانم موسوی بهم گفت فردا پس فردا مرخصی. صبح خوبی روشروع کردم. چند روز می خواستم بپرسم کی مرخص میشم ولی می ترسیدم که یه مدت طولانی رو بگه و بخوره تو ذوقم ولی بالاخره خودش این نوید رو بهم داد. سریع همه روخبردار کردم و انها هم از یزد به اینجا امدن برای تمیز کردن خونه. دارو هامو به صورت خوراکی دراوردن تا در خانه مشکلی پیش نیاید. تا ظهر که در اتاق مشغول کتاب خواندن بودم. وقت ناهار دختر گلم رو بعد بیست و چند روز از پشت شیشه دیدم وبا او صحبت کردم. خیلی لحظه ی خوبی بود بعد از ظهر یه کیسه خون بهم زدن. اما چون کاتترمن دیگه داره کاراییشو از دست میده به سختی بعد از چند ساعت سرم من تمام شد. امدن با من در مورد مراقبت در بیرون بخش و خانه بامن صحبت کردن. شرایط در خانه دقیقا مثل اینجا بایدب اشد غذا سرخ کردنی با روغن زیاد ممنوع ـ فست فود ممنوع ـ دارو های گیاهی ـ سبزیجات خام ممنوع  ـ میوه ها فقط به صورت کمپوتِسیب و اناناس، و ابمیوه های صنعتی که از بهداشتی بودن مطمئن هست . یک سری اموزش های دیگه که به صورت بروشور بهم دادن. ظاهرا امشب اخرین شبی هست که به امید خدا در بیمارستان هستم. روز ها و شبهای زیادی رو در این اتاق گذروندم. خیلی منتظر این روز بودم ولی ته دلم می لرزه که شاید تو خونه شرایط و زمان دیرتر بگذرد. گفتن یه ماهی تو اتاق باید تنها باشم واین برایم سخت است. امیدوارم روزهای خوبی در انتظارم باشد واین مدت براحتی بگذرد


سه شنبه/دوم شهریور نود وپنج