سین .ز سه شنبه 30 شهریور 1395 09:46 ق.ظ نظرات ()

 ( روز های اول قبل از پیوند در بخش )

                                                                        به نام خدا 


امروز قراره درمورد کارهایی که در طول این چند روز به صورت روتتین انجام می دادم توضیح بدهم اول برای نماز صبح بیدارت میکنند بعد صبحانه می خوری بعد میان سِرم رواز بدنت جدا میکنند ومیگن برو حمام روز اول تمام بدنت را با مایع انتی باکتریال  شستشو بدهی .

ولی برای روز هایی که مصرف قرص ها شروع میشه نحوه ی حمام کردن عوض میشه به اینصورت که پایین تنه را با مایع انتی باکتریال شستشو میشه وبالا تنه را مایع ای که به صورت کف برروی گاز استریل قرار می دهند باید دست وسر بدن زیر بغل باید مالید وبدون شستشو با آب باید لباس بپوشی وآماده بشی برای قرار گرفتن روی تخت و وصل سرم . از امروز صبح تا صبح روز بعد که قرار هست بری حمام سرم به دست هستی تا فردا صبح که بخوای بری حمام برای همین روز اول برای بیمار کاتر رونصب میکنند برای من چهار روز دارو درمانی که هر روز حدود صد وچهل عدد که صدوپانزده عدد ان به صورتسه دفعه و دو دفعه ی سی وپنج تایی و یک دفعه ی سی وشش تایی و بقیه هم در طول روز تقسیم میشد ( قرص های اصلی ۱۰۶ عدد بود و بقیه قرص های متفرقه ۳۴ عدد بود که در بازه زمانی متفاوت خورده میشد ) ودرطول چهار روزهمین مقدار داده میشد و برای من عوارض زیادی نداشت و قابل تحمل بود . امروز اخرین روز دوره ی دارو درمانی من بود حالاساعت هفت بعداز ظهر هست وساعت نه باید سی وشش تای باقیمانده ی قرص هاروب خورم تنها عوارضی که الان حس میکنم؛ مقداری سردرد ولرزش دستانم است. گاهی٬ هم اتاقی هایم اظهار درد می کنند من صدای ناله هایشان راازان طرف دیوار می شنوم البته بعضی از انها سن بالایی دارند وشاید مقداری درد بیشتری داشته باشند ازیک طرف برایشان ارزوی خوب شدن میکنم واز طرفی ترس درونم رامیگیرد روز های سختی را ازلحاظ روانی می گذرانم ولی عجب انسان موجود عجیبی هست. گاهی می بینی ادمی با خوردن چند عدد قرص (به اصطلاح خود کشی) میکند ومی میرد ولی من حدودششصد عدد قرص را در طول چهار روز خوردم و زنده هستم. باید قدرت خداوند را در بوجود اوردن انسان با این عقل ودرایت وتوانایی بعضی از انسان هاازاین نعمت الهی باید تشکر

       روزپنجم شیمی درمانی بیمارستان شریعتی تهران