سین .ز شنبه 8 آبان 1395 11:22 ب.ظ نظرات ()

 دوازده مرداد  - دوازده مهر

شنبه صبح زود پرستار امد و از من ازمایش رو گرفت وفشارخونم رو که گرفت چهارده بود با خانم موسوی تماس گرفتم قرار شد ساندیمون رو نخورم تا جواب ازمایش رو بگیرم جواب رو که گرفتم نسبت به هفته قبل بهتر بود . علت فشار بالا فشار عصبی بود . جواب بیوکسی ال پی ازمایش هاروزدوشنبه اماده شد ومن برای ویزیت اماده شده بود ازشنبه تا دوشنبه خاله تاهید واطرافیان درحال تمیز کردن وشستشوی خانه من بودن. چون محمدمی خواست بارضایت شخصی برای اسایش بیشتر من من را به یزد ببرد وهر وقت ازمایش داشتم دوباره برگرداند ولی روز دوشننه درکمال نا باوری وقتی دکتر ازمایش هارودید گفت برو یکماه دیگه بیا پیوند من نود و پنج درصدی اعلام شد دارو هایم کم شد قرصی که محمد با چه گرفتاری وهزینه گرفته بود قطع شد چون عفونت برطرف شد ساندیمون روزی هفتادوپنج تا پردنیزولون روزی بیست وپنج تا ودارهایی اضافه شد وقرار شدکارهامو خودم انجام بدم مواظب باشم سرم به جایی نخوره ووسیله سنگین بلند نکنم پرتقال لیمو شیرین نارنگی والوشروع کردم شیرپاستوریزه به صورتیکه دوباره جوشیده شود ونصفه سفیده تخم مرغ هم شروع کردم برای سه شنبه بعداز ساعت سه ونیم بعداز ظهر بلیط هواپیما گرفتم  یه کم دیر رسیدم. توفرودگاه خیلی من رو اذیت کردن می گفتن ممکن هست فشار هوا حالتو بد کنه. بالاخره به هر بدبختی که بود محمد راضیشون کرد تا سوار شدم جای من دقیقا روی بال هواپیما بود چند لحظه تاخیر برای شلوغی باند داشت لحظه بلند شدن از باند چشمم روبستم وچندتا نفس بلندکشیدم چشمم روباز کردم ازتهران پرواز کردم دورورورتر شدم بالاتر تابه ابر ها رسیدیم روز دوازده مرداد راه اهن تهران قدم هایی که به سختی برداشته. می شد اشک های من ومحمددرب بخش پیوند  ودوازده مهر فرودگاه واشک های شوق ساعت چهار رونیم فرودگاه بودم وچند دقیقه بعد هم خونه بودم تصویری از خانه در ذهن نداشتم ازتمیزی برق می زد فقط اشک می یختم به زور ارومم کردن تنها چیزیکه حس می کردم ارامش بود ارامشی که هیج جای دنیا پیدا نمی شود حانیه هم به خونه امد شب خوابیدم عجب ارامشی داره خونه خودت روزها کارامو خودم انجام می دم تکالیف حانیه رو رسیدگی می کنم حال عمومی من خوبه فقط ازلحاظ دیدمشکل دارم که قراره به یک چشم پزشکی مراجعه کنم راستی نکات بهداشتی باید رعایت کنم روبوسی ممنوع مکان شلوغ نباید باشم فقط جمع خانواده ومکان هایی که اطمینان دارم که بهداشتی هست بروم که من کلادر خانه هستم اطرافیان هم رعایت کرده وباتعدادکم به دیدنم می ایند بهداشت را رعایت می کنن به امید روزهایی روشن تر ..