سین .ز چهارشنبه 31 شهریور 1395 01:05 ق.ظ نظرات ()

روز دوم بعد از پیوند
روزدوم خودم به تنهایی حمام کردم تختم رومرتب کردم. پرستارها در صدد علت نفس تنگیم برامدن که فهمیدن علت افزایش چند کیلویی من در روز پیوند به علت 

کارنکردن کلیه هاست و گفتن مرتب اب بخور و راه برو تا کلیه هات کار کنن تا ظهر یک کیلو کم کردم کلی دارو داخل سرم ریختن وگفتن بهترمی شی وبعداز ظهرهم یه کیسه خون وصلم کردن وبعدش هم محمد برام پلو با ابگوشت درست کرده بود که بسیار بهتر از غذای بیمارستان بود وباعث رفع گرسنگیم شد امیدوارم که امشب راحت بخوابم ودر انتظار روز های بعد واتفاقات تازه باشم


بیست ودوم مرداد نود پنج